“Arabuluculuk kaybedeni olmayan, bir alternatif çözüm yöntemidir”


Dağıtım Kanalı Röportaj 

İşçi ve iş veren uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmetleri, 2 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı. Buna göre, uyuşmazlıklarda; iş mahkemeleri yetkili arabulucu onayı olmadan dosya açamayacak. Arabulucu talebi, kurayla belirlenecek yetkili avukatlar tarafından karşılanacak. İş mahkemelerine göre, daha az maliyet ve daha kısa sürede çözümler sağlanacak. İş kazalarında arabuluculuk hizmeti sağlanamayacak.  

 

Dağıtım Kanalı Dergisi Yazarı Bülent Mataracı, Yeditepe Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Tufan Uz’la her türlü ticari uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, kira, tahliye vs. uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, her türlü borç-alacak uyuşmazlıkları, aile uyuşmazlıklarının mali yükümlülükleri gibi konuları kapsayan hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözümünü sağlayacak arabuluculuk hizmetleri konusunda görüştü.   

Arabuluculuk nedir? 

Arabuluculuk, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup, mahkemeye gitmeden, “hukuki uyuşmazlıklar”ın devlet yargısı dışında adına arabulucu denilen tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme kavuşturulmasıdır. Özetle, arabuluculuk kaybedeni olmayan, her 2 tarafın da kazanacağı bir alternatif çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk hangi uyuşmazlıklarda uygulanır?

Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanırÖrnek vermek gerekirse, her türlü ticari uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, kira, tahliye vs. uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, her türlü borç-alacak uyuşmazlıkları, aile uyuşmazlıklarının mali yükümlülükleri arabuluculuk kapsamında çözüme kavuşturulabilecektirTaraflardan birisi yabancı dahi olabilir.

Uyuşmazlığı olan taraflar arabulucuya nasıl ulaşır?

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı kendi istekleriyle, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca tutulan kayıtlı arabulucular listesinden seçerler. Böylece, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, uyuşmazlıklarını tarafsız bir arabulucunun eşliğinde tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde edebilirler. Arabulucu, 02 Ocak 2018’den itibaren, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, arabulucu adliyelerde kurulu arabuluculuk büroları tarafından atanır.

Arabulucu kimdir, vasıfları nelerdir?

Arabulucu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki sicilde kayıtlı, T.C. vatandaşı, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip, hukuk fakültesi mezunu, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız kimsedir. Arabulucu hakim veya hakem değildir, hüküm vermez. Taraflar, uyuşmazlıkları hakkında çözümü kendileri üretirler.

Arabuluculukta ne kadar sürede sonuç alınır?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, arabulucuya götürülen uyuşmazlıkların yüzde 94’ü anlaşmayla sonuçlanırken, yüzde 88'inde bir gün veya daha az sürede de sonuca ulaşılmıştır.

Mahkemede dava açılması yoluyla uyuşmazlıkların çözümüne göre, arabuluculuk yönteminin temel avantajları nelerdir?

Arabuluculuk, iradilik (gönüllülük) ve eşitlik esasına dayanır. Kararı taraflar verir ve taraflar istedikleri zaman görüşmeleri sonuçlandırabilir.

Arabuluculuk hızlıdır. Mahkeme yoluyla çözülmesi istenen uyuşmazlıklarda, davalar senelerce sürerken, arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıklar bazen 1 kaç saat, bazen 1 günde, sonuçlanabilir. 

Arabuluculuk çok daha az maliyetlidir. Mahkeme masrafları yoktur. Arabuluculuk ücreti, avukatlık ücretleri dava giderleri ile kıyaslanmayacak kadar uygundur. Ücret aksi kararlaştırılmadıkça, taraflarca eşit olarak ödenir. Ayrıca, arabuluculuk anlaşmaları Damga Vergisi’nden muaftır.

Arabuluculuk etkindir. Mahkemedeki gibi etkili bir sonuç alınabilir. Taraflar arasındaki imzalanan anlaşmaya icra edilebilirlik şerhi alındığında imzalanan anlaşma mahkeme ilamı hükmünde olur.

Arabuluculuk müzakerelerinde gizlilik prensibi hakimdir. Görüşmelerdeki tüm bilgi, belge ve diğer kayıtlar gizlidir. Böylece, şirketlerin ve kişilerin itibarları korunmuş olur. Gizlilik kuralına aykırı hareket edenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır.

Arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, taraflar isterlerse arabulucuya veya isterlerse mahkemeye gitmekte serbesttirler. Ancak, 2 Ocak 2018 den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa gidilmesi zorunludur.

Arabuluculuk görüşmelerinin sonucunda ne olur?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, ilgili mahkemeden icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır.  Eğer uzlaşma olmazsa, taraflar istedikleri zaman görüşmeye son verebilir ve istedikleri zaman adli yargıya başvurabilir. Kayıpları en fazla birkaç gün ve çok az bir ücrettir.

Arabuluculuk ücreti ne kadardır?

Arabuluculuk sürecinde, mahkemeden farklı olarak mahkeme harcı, tebligat parası, bilirkişi ücreti, keşif bedeli talep edilmez. Sadece Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/ek-tarife.pdfuyarınca belirlenen arabuluculuk ücreti ödenir.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk nasıl işler?

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle, arabuluculuk faaliyeti yapılamadığı takdirde, toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca, bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

 Bülent Mataracı Tufan Uz21

 

 

 

Copyright © 2013-2015. Dağıtım Kanalı Tüm Hakları Saklıdır.

Dağıtım Kanalı web sitesi şuana kadar 32524308 defa tıklanmıştır.